5 reclamevragen

01-12-2015


Wat vindt het geweten van Vlaanderen over onze stiel? Wimpuls vuurde vijf korte vragen op hem af.

Interview

5 reclamevragen

1
Welke morele verantwoordelijkheid hebben reclamemakers?

Net als alle mensen hebben reclamemakers een morele basisverantwoordelijkheid: wat ze doen, mag geen schade berokkenen, noch aan andere mensen, noch aan onze maatschappij.

Vandaag hebben ze de bijkomende verantwoordelijkheid dat ze geen producten mogen aanprijzen die manifest schadelijk zijn voor de gezondheid of voor het milieu. En kinderen mogen ze niet aanzetten tot zinloze overtollige consumptie.

2
Welke reclame heeft u ooit beïnvloed?

Ik kan mij niet goed herinneren dat ik ooit door reclame werd beïnvloed. Tenzij misschien indirect: door voortdurende vormen van reclame over comfort is mijn visie op comfort misschien geëvolueerd.

3
Welke reclame hebt u altijd goed gevonden?

Reclame met een esthetische waarde of met fijne humor heb ik altijd kunnen waarderen. Eén van mijn favoriete reclameslogans is die voor Carlsberg: ‘Probably the best beer in the world.’ Dat woord ‘probably’ maakt het geniaal.

4
Wat is uw advies voor de reclamemakers van morgen?

Mijn advies: als je een product wil aanprijzen, maak dan vooral duidelijk hoe het bijdraagt, enerzijds tot het aangename samenzijn van mensen onder elkaar, en anderzijds tot alles wat ecologisch waardevol is: zuinig energieverbruik, spaarzaam gebruik van grondstoffen en het vermijden van onnodig afval.

5
Hoe zou u uzelf in een reclameslogan vatten?

Durf denken.

Vorige edities